นายโกศล วรพุฒ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน