นายอิสระพงศ์ ละออภักตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก