2018-12-11 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-10-24 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-10-11 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-10-08 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-09-23 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-09-14 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 12 กันยายน 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-09-14 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 5 กันยายน 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-08-28 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-08-22 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-08-10 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-08-03 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-08-03 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-07-25 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-07-25 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-07-06 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-06-29 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-06-22 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-06-19 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-06-13 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-06-05 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-06-04 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-05-18 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-05-16 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-05-16 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-05-02 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-04-10 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 4 เมษายน 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-03-30 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-03-23 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-03-23 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-03-09 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-03-05 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-02-23 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-02-21 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-02-12 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-02-02 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 31 มกราคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-01-29 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 24 มกราคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-01-29 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 17 มกราคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-01-29 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 10 มกราคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)