2018-07-06 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-06-29 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-06-22 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-06-19 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-06-13 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-06-05 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-06-04 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-05-18 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-05-16 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-05-16 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-05-02 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-04-10 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 4 เมษายน 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-03-30 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-03-23 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-03-23 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-03-09 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-03-05 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-02-23 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-02-21 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-02-12 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-02-02 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 31 มกราคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-01-29 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 24 มกราคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-01-29 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 17 มกราคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
2018-01-29 : รายงานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 10 มกราคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)