[สพฐ. ประกาศเรื่องนโนบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2560] [เอกสารแนบ]
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2560 [เอกสารแนบ]
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ประกาศการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 [เอกสารแนบ]
[สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191] [เอกสารแนบ]