กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1     
  

 
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร(*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 แจ้งโอนเงินอุดหนุน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
2 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
3 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
4 แจ้งโอนเงินอุดหนุนโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
5 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 21 - 22 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
6 การโอนเข้าบัญชีวันที่ 14 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1