แจ้งโอนเงิน สพป.เชียงราย เขต 1 [ดูทั้งหมด]
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร(*คลิกดูรายละเอียด)
1 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 12 -13 กันยายน 2561
2 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 4- 7 ก.ย.2561
3 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 30-31 ส.ค.2561
4 แจ้งโอนเงินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561(30%)
5 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 15 -28 สิงหาคม 2561
6 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 7-14 ส.ค.2561
7 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 6 ส.ค.2561
8 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี
9 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 24 กรกฎาคม 2561
10 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี
11 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี
12 รายชื่อผู้เข้าอบรม 7-8 ก.ค.61 ยังไม่ส่งใช้เงินยืม
13 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
14 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี
15 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี
16 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 4 ก.ค.2561
17 แจ้งโอนเงินยืมคูปองครูอบรม 7-8 กค.61
18 แจ้งโอนเงินอุดหนุน 70%
19 แจ้งโอนเงินอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 2/2560(30%) และ อาหารนักเรียนประจำพักนอน ภาคเรียนที่ 2/2560 และสมทบภาคเรียนที่ 1/2560กรณียังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
20 แจ้งกรมบัญชีกลางโอนเงินงบลงทุนเข้าบัญชีผู้รับจ้าง แต่ 2,7,14 กพ.61
21 แจ้งกรมบัญชีกลางโอนเงินงบลงทุนเข้าบัญชีผู้รับจ้าง แต่ 25 มค.-2 กพ.61
22 แจ่งโอานเงินงบลงทุน 6 พย.60- 23 มค.61
23 แจ้งโอนเงินอุดหนุน
24 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี
25 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี
26 แจ้งโอนเงินอุดหนุนโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
27 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 21 - 22 กันยายน 2560
28 การโอนเข้าบัญชีวันที่ 14 กันยายน 2560