กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1     
  

 
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร(*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 รายงานงบการเงิน เดือนพฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
2 รายงานงบการเงิน เดือนตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
3 รายงานงบการเงิน เดือนกันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
4 รายงานงบการเงิน เดือนสิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1