กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1     
  

 
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร(*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 รายงานงบการเงิน เดือน มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
2 รายงานงบการเงิน เดือนพฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
3 รายงานงบการเงิน เดือนเมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
4 รายงานงบการเงิน เดือนมีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
5 รายงานงบการเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
6 รายงานงบการเงิน เดือนมกราคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
7 รายงานงบการเงิน เดือนธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
8 รายงานงบการเงิน เดือนพฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
9 รายงานงบการเงิน เดือนตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
10 รายงานงบการเงิน เดือนกันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
11 รายงานงบการเงิน เดือนสิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1