กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1     
  

 
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร(*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 รายงานงบการเงิน เดือน กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
2 รายงานงบการเงิน เดือน สิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
3 รายงานงบการเงิน เดือน กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
4 รายงานงบการเงิน เดือน มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
5 รายงานงบการเงิน เดือนพฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
6 รายงานงบการเงิน เดือนเมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
7 รายงานงบการเงิน เดือนมีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
8 รายงานงบการเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
9 รายงานงบการเงิน เดือนมกราคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
10 รายงานงบการเงิน เดือนธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
11 รายงานงบการเงิน เดือนพฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
12 รายงานงบการเงิน เดือนตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
13 รายงานงบการเงิน เดือนกันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
14 รายงานงบการเงิน เดือนสิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1