งบการเงิน สพป.เชียงราย เขต 1 [ดูทั้งหมด]
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร(*คลิกดูรายละเอียด)
1 รายงานงบการเงิน เดือน ตุลาคม 2561
2 เพิ่มเติมข้อมูล รายงานงบการเงิน เดือน กันยายน 2561
3 รายงานงบการเงิน เดือน กันยายน 2561
4 รายงานงบการเงิน เดือน สิงหาคม 2561
5 รายงานงบการเงิน เดือน กรกฎาคม 2561
6 รายงานงบการเงิน เดือน มิถุนายน 2561
7 รายงานงบการเงิน เดือนพฤษภาคม 2561
8 รายงานงบการเงิน เดือนเมษายน 2561
9 รายงานงบการเงิน เดือนมีนาคม 2561
10 รายงานงบการเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2561
11 รายงานงบการเงิน เดือนมกราคม 2561
12 รายงานงบการเงิน เดือนธันวาคม 2560
13 รายงานงบการเงิน เดือนพฤศจิกายน 2560
14 รายงานงบการเงิน เดือนตุลาคม 2560
15 รายงานงบการเงิน เดือนกันยายน 2560
16 รายงานงบการเงิน เดือนสิงหาคม 2560