งบการเงิน สพป.เชียงราย เขต 1 [ดูทั้งหมด]
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร(*คลิกดูรายละเอียด)
1 รายงานงบการเงิน เดือนพฤศจิกายน 2560
2 รายงานงบการเงิน เดือนตุลาคม 2560
3 รายงานงบการเงิน เดือนกันยายน 2560
4 รายงานงบการเงิน เดือนสิงหาคม 2560