งบการเงิน สพป.เชียงราย เขต 1 [ดูทั้งหมด]
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร(*คลิกดูรายละเอียด)
1 รายงานงบการเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2561
2 รายงานงบการเงิน เดือนมกราคม 2561
3 รายงานงบการเงิน เดือนธันวาคม 2560
4 รายงานงบการเงิน เดือนพฤศจิกายน 2560
5 รายงานงบการเงิน เดือนตุลาคม 2560
6 รายงานงบการเงิน เดือนกันยายน 2560
7 รายงานงบการเงิน เดือนสิงหาคม 2560