งบการเงิน สพป.เชียงราย เขต 1 [ดูทั้งหมด]
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร(*คลิกดูรายละเอียด)
1 รายงานงบการเงิน เดือน มิถุนายน 2561
2 รายงานงบการเงิน เดือนพฤษภาคม 2561
3 รายงานงบการเงิน เดือนเมษายน 2561
4 รายงานงบการเงิน เดือนมีนาคม 2561
5 รายงานงบการเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2561
6 รายงานงบการเงิน เดือนมกราคม 2561
7 รายงานงบการเงิน เดือนธันวาคม 2560
8 รายงานงบการเงิน เดือนพฤศจิกายน 2560
9 รายงานงบการเงิน เดือนตุลาคม 2560
10 รายงานงบการเงิน เดือนกันยายน 2560
11 รายงานงบการเงิน เดือนสิงหาคม 2560