งบการเงิน สพป.เชียงราย เขต 1 [ดูทั้งหมด]
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร(*คลิกดูรายละเอียด)
1 รายงานงบการเงิน เดือน สิงหาคม 2561
2 รายงานงบการเงิน เดือน กรกฎาคม 2561
3 รายงานงบการเงิน เดือน มิถุนายน 2561
4 รายงานงบการเงิน เดือนพฤษภาคม 2561
5 รายงานงบการเงิน เดือนเมษายน 2561
6 รายงานงบการเงิน เดือนมีนาคม 2561
7 รายงานงบการเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2561
8 รายงานงบการเงิน เดือนมกราคม 2561
9 รายงานงบการเงิน เดือนธันวาคม 2560
10 รายงานงบการเงิน เดือนพฤศจิกายน 2560
11 รายงานงบการเงิน เดือนตุลาคม 2560
12 รายงานงบการเงิน เดือนกันยายน 2560
13 รายงานงบการเงิน เดือนสิงหาคม 2560