กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1     
  

 
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร(*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 คำสั่ง สพฐ. ที่1365/2560 เรื่องมอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
2 อัตราค่าโดยสารภาคต่าง ๆ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1