ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 32243 ครั้ง   

       เว็บไซต์กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
ประชุมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 ประชุมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560[15] (โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 01 ธันวาคม 2559)
จังหวัดเชียงราย โดย สพป.เชียงราย เขต 1 จัดประชุมคณะกรร.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
ร่วมส่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ร่วมส่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน[24] (โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 03 มิถุนายน 2559)
นายอรรณพ จูจันทรื์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยค.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มอำนวยการ โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มอำนวยการ[2] (โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 19 พฤษภาคม 2559)
กลุ่มอำนวยการศึกษาดูงาน สพป.ลำพูน เขต 1.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นายสมนึก  วินุวงษ์ศรี
นายสมนึก วินุวงษ์ศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นายสมคิด  อุดปิน
นายสมคิด อุดปิน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำนักงานเขตพื้นท่่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประจำปี 2560[9] (เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 21 มิถุนายน 2561)
รายงานการติดตามผลการควบคุมภายใน (Intermal Control) ประจำปีการศึ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือแนวทาง:การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน[13] (เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 21 มิถุนายน 2561)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ไ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558[8] (เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 21 มิถุนายน 2561)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ไ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อมูลคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่ 564/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 [9] (เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 19 มิถุนายน 2561)
ข้อมูลคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเช.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนวทางการปฏิบัติงาน One Stop Service[131] (เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559)
แนวทางการปฏิบัติงาน One Stop Service.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการใช้งานระบบ Smart Area สพป เชียงราย เขต 1[154] (เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 24 กันยายน 2559)
59 คู่มือการใช้งานระบบ Smart Area สพป เชียงราย เขต 1.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสารกลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ถาม ก.ค.ศ. ...ผอ.สุธี มีคำตอบ [อ่านทั้งหมด]


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ