ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 153859 ครั้ง   

       กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
ม.พะเยาประชาสัมพันธ์การสัมมนาเรื่อง Thailand Education 4.0 ม.พะเยาประชาสัมพันธ์การสัมมนาเรื่อง Thailand Education 4.0" ฯ[4] (โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 ธันวาคม 2560)
ม.พะเยาประชาสัมพันธ์การสัมมนาเรื่อง"Thailand Education 4.0 : ทิศทางใ.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารสินทรัพย์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารสินทรัพย์[4] (โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 ธันวาคม 2560)
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูต.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น[2] (โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรม.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางสาวปิยวรรณ  บุญเรือง
นางสาวปิยวรรณ บุญเรือง
พนักงานพิมพ์
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางวิเลียม วัฒนศิริ
นางวิเลียม วัฒนศิริ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... การให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หลักเกณฑ์ ว21/2560)[28] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 10 มกราคม 2561)
การให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หลั.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561[58] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560)
แบบสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เกณฑ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[96] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560)
เกณฑ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคล.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสิรยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561 [134] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 04 พฤศจิกายน 2560)
แบบเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสิรยาภรณ์ และเหรียญจ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่[29] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 01 พฤศจิกายน 2560)
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์ม สรุปบัญชีแสดงวันลาข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ของกลุ่มในเขตพื้นที่)[53] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 กันยายน 2560)
แบบฟอร์ม สรุปบัญชีแสดงวันลาข้าราชการ และลูกจ้างประจ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสารกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ถาม ก.ค.ศ. ...ผอ.สุธี มีคำตอบ [อ่านทั้งหมด]


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ