ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 45219 ครั้ง   

               


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
การประชุมทางไกล การประชุมทางไกล "ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในเขตภาคใต้"[3] (โดย : :วันที่ 11 มกราคม 2560)
การประชุมทางไกล "ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา [3] (โดย : :วันที่ 26 ธันวาคม 2559)
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพก.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
การประชุมพิจารณางบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การประชุมพิจารณางบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[3] (โดย : :วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558)
การประชุมพิจารณางบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางสุนีย์ จุมปา
นางสุนีย์ จุมปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นาเสาวลักษณ์ ดีอินทร์
นาเสาวลักษณ์ ดีอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... บัญชีราคากลางของ กลุ่มออกแบบ สพฐ. เพื่อประกอบการจัดทำประมาณราคา (ปร.4-6) กรณีได้ขอ/รับ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ[15] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 25 ธันวาคม 2560)
บัญชีราคากลางของ กลุ่มออกแบบ สพฐ. เพื่อประกอบการจัดท.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบติดตามฯ การประชุมผู้บริหาร สพฐ.และ สพท.ผ่าน Video Conference ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”[3] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 19 ธันวาคม 2560)
แบบติดตามฯ การประชุมผู้บริหาร สพฐ.และ สพท.ผ่าน Video Conference ใ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา (2)[78] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 04 ธันวาคม 2560)
การอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 รายการปรับปรุงซ่อมแ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา (1)[46] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 04 ธันวาคม 2560)
การอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 รายการปรับปรุงซ่อมแ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานผลการดำเนินงานปี 2559[31] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 10 มกราคม 2560)
รายงานผลการดำเนินงานปี 2559.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนวทางการดำเนินการสำหรับโรงเรียนประสบอุทกภัย[13] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 05 ตุลาคม 2560)
แนวทางการดำเนินการสำหรับโรงเรียนประสบอุบัติภัยของโ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสาร[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ถาม ก.ค.ศ. ...ผอ.สุธี มีคำตอบ [อ่านทั้งหมด]


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ