ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 52986 ครั้ง   

               


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
กาประชุมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการ กาประชุมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการ[14] (โดย : :วันที่ 23 มิถุนายน 2561)
การประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลบัญชีการศึกษาขั้นพื้.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2561 [20] (โดย : :วันที่ 24 พฤษภาคม 2561)
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเท.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
การประชุมทางไกล การประชุมทางไกล "ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในเขตภาคใต้"[8] (โดย : :วันที่ 11 มกราคม 2560)
การประชุมทางไกล "ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางสุนีย์ สามคำ
นางสุนีย์ สามคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นาเสาวลักษณ์ ดีอินทร์
นาเสาวลักษณ์ ดีอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... แนวทางการกำหนดเขตพื้นที่บริการโรงเรียน สพป เชียงราย เขต 1[4] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 10 กรกฎาคม 2561)
แนวทางการกำหนดเขตพื้นที่บริการโรงเรียน สพป เชียงราย .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนวทางและปฏิทินการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2561[19] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 22 มิถุนายน 2561)
แนวทางและปฏิทินการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรี.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1[18] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 19 มิถุนายน 2561)
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การขอจัดตั้งงบประมาณประจำปี[11] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 05 มิถุนายน 2561)
การขอจัดตั้งงบประมาณประจำปี.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... วิธีการคำนวณงบประมาณเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561[29] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 05 มิถุนายน 2561)
วิธีการคำนวณงบประมาณเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนวทางการดำเนินการสำหรับโรงเรียนประสบภัยพิบัติ[7] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 05 มิถุนายน 2561)
แนวทางการดำเนินการสำหรับโรงเรียนประสบภัยพิบัติ ของ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสาร[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ถาม ก.ค.ศ. ...ผอ.สุธี มีคำตอบ [อ่านทั้งหมด]


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ