ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 48364 ครั้ง   

               


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
การประชุมทางไกล การประชุมทางไกล "ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในเขตภาคใต้"[7] (โดย : :วันที่ 11 มกราคม 2560)
การประชุมทางไกล "ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา [7] (โดย : :วันที่ 26 ธันวาคม 2559)
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพก.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
การประชุมพิจารณางบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การประชุมพิจารณางบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[12] (โดย : :วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558)
การประชุมพิจารณางบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นาเสาวลักษณ์ ดีอินทร์
นาเสาวลักษณ์ ดีอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางสุนีย์ จุมปา
นางสุนีย์ จุมปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2561[26] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561)
บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2561.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560[41] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561)
คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 (ปี61-64)[144] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 29 มกราคม 2561)
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 (ปี61-64).....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แผนปฏิบัติการ สพป.เชียงราย เขต 1 ปีงบ 2561[114] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 29 มกราคม 2561)
แผนปฏิบัติการ สพป.เชียงราย เขต 1 ปีงบ 2561.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... บัญชีราคากลางของ กลุ่มออกแบบ สพฐ. เพื่อประกอบการจัดทำประมาณราคา (ปร.4-6) กรณีได้ขอ/รับ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ[50] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 25 ธันวาคม 2560)
บัญชีราคากลางของ กลุ่มออกแบบ สพฐ. เพื่อประกอบการจัดท.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบติดตามฯ การประชุมผู้บริหาร สพฐ.และ สพท.ผ่าน Video Conference ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”[27] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 19 ธันวาคม 2560)
แบบติดตามฯ การประชุมผู้บริหาร สพฐ.และ สพท.ผ่าน Video Conference ใ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสาร[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ถาม ก.ค.ศ. ...ผอ.สุธี มีคำตอบ [อ่านทั้งหมด]


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ