ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 53992 ครั้ง   

               


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
กาประชุมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการ กาประชุมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการ[18] (โดย : :วันที่ 23 มิถุนายน 2561)
การประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลบัญชีการศึกษาขั้นพื้.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2561 [20] (โดย : :วันที่ 24 พฤษภาคม 2561)
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเท.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
การประชุมทางไกล การประชุมทางไกล "ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในเขตภาคใต้"[13] (โดย : :วันที่ 11 มกราคม 2560)
การประชุมทางไกล "ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นายสมจิต สมอ
นายสมจิต สมอ
ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นาเสาวลักษณ์ ดีอินทร์
นาเสาวลักษณ์ ดีอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... แบบรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 61[29] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 26 สิงหาคม 2561)
แบบรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 61.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC61 (10มิย61)[16] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 24 สิงหาคม 2561)
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC61 (10มิย61).....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนวทางการกำหนดเขตพื้นที่บริการโรงเรียน สพป เชียงราย เขต 1[10] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 10 กรกฎาคม 2561)
แนวทางการกำหนดเขตพื้นที่บริการโรงเรียน สพป เชียงราย .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนวทางและปฏิทินการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2561[24] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 22 มิถุนายน 2561)
แนวทางและปฏิทินการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรี.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1[20] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 19 มิถุนายน 2561)
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การขอจัดตั้งงบประมาณประจำปี[23] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 05 มิถุนายน 2561)
การขอจัดตั้งงบประมาณประจำปี.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสาร[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ถาม ก.ค.ศ. ...ผอ.สุธี มีคำตอบ [อ่านทั้งหมด]


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ