[ค้นหา] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก][Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้ชม 213804  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
หัวข้อข่าว : พิธีมอบรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560

      นายสวงษ์ ไชยยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เป็นประธานมอบรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมทองกวาว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนที่สามารถทำคะเกรดเฉลี่ย ได้ตั้งแต่ 3.75 ถึง 4.00 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 จำนวนรวมทั้งสิ้น 597 คน ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
หัวข้อข่าว : วันชาติจีน

      วันชาติจีน ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี วันที่ 1 - 7 ตุลาคมถือเป็นวันหยุดตามกฎหมาย กิจกรรมการเฉลิมฉลองในวันชาติยิ่งใหญ่รองจากเทศกาลตรุษจีนเท่านั้น จะเป็นช่วงวันหยุดยาว 7 วันของชาวจีน ช่วงวันหยุดยาว 7 วันนี้เองที่เรียกว่า "สัปดาห์ทอง" "สัปดาห์ทอง" มีความหมายต่อชาวจีนแต่ละคนต่างกันไป สำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว วันหยุดยาวถือเป็นช่วงเวลาพักผ่อน เนื่องจากสังคมจีนปัจจุบันมีจังหวะชีวิตที่เร่งรีบและมีแรงกดดันสูงในด้านการเ......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมไทย
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
หัวข้อข่าว : มอบของที่ระลึกแด่ครูเกษียณอายุราชการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

      ทีมบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ทุกคนร่วมกันมอบของที่ระลึกแด่ครูเกษียณอายุราชการ ซึ่งในปีนี้มีครูเกษียณอายุทั้งหมด 6 ท่าน ได้แก่ ครูภักดิ์ ภูมิมาลา ครูกัลยรัชต์ ขัติรัตน์ ครูประไพ ฤทธิ์ปัญจะ ครูผานิต ล่ามกิจจา ครูศรีธร วงศ์คำ และครูสุพัตรา หล้าปาวงศ์ ส่วนครูที่ลาออกได้แก่ ครูณัฐพิมล ธนัตถ์สอาดอาวุธ ......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมดีๆ ของโครงการ English Program

      โครงการ English Program โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Multi Skill Competition ซึ่งเป็นงานแข่งขันทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้นักเรียนทุกคน เพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมนักเรียนทางด้านภาษาอังกฤษ......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอน

      คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่้ ของโครงการ English Program ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอน คณะครูและบุคลากรโครงการ English Program โดยอาจารย์ HAS center CMU. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุดประสงค์เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองทางด้านการจัดการเรียนการสอนและนำไปใช้กับนักเรียนได้จริงและเกิดประโยชน์มากที่สุด......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมไทย
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
หัวข้อข่าว : งานมุทิตาจิตแด่ครูเกษียณอายุราชการในโครงการ English Program

      มุทิตาจิตแด่ครูเกษียณอายุราชการในโครงการ English Program ประธานจัดงานในครั้งนี้ ได้แก่ นายเสรี ดิเรกฤทธิ์ ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ English Program ได้แสดงมุทิตาจิตให้แก่คณะครูโครงการ English Programอนุบาลเชียงใหม่ จำนวน 2 ท่าน อาจารย์ศรีธร กะวัง และ อาจารย์สุพัตรา หล้าปาวงค์ จัดโดยคณะกรรมการบริหารโครงการฯ โดยความร่วมมือของผู้ปกครองและศิษย์เก่าจากรุ่นสู่รุ่นตลอดระยะเวลา 16 ปี เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้สั่งสอน......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา
หัวข้อข่าว : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ

     เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561 นายเจตย์ สะสะรมย์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ และผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางอรัญญา วงศ์ดาว ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมการแข่งขันของนักเรียนทุกกิจกรรมที่ปรับเกณฑ์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา (รอบ 2) และได้ให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนที่มีคุณภาพไปแข่งขันในระดับภาคที่ จ.พะเยา ต่อไป (สำรวย ไชยสาร/ภาพ-ข่า......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
หัวข้อข่าว : วันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2561

     โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2561......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมตักบาตรทำบุญ วันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

     กิจกรรมตักบาตรทำบุญ วันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

     โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 26 กรกรฏาคม 2561ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ โดยมี นายธนะสิทธิ์ วศินพิพัฒน์ ผอ.โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ เป็นประธานในพิธี ......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้

กำลังแสดงหน้าที่ 1/104 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ที่อยู่ : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เมือง เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0-5311-2333 , fax: 0-5311-2677 thephi@chiangmaiarea1.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.14.09.2558 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36