[ค้นหา] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก][Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้ชม 201367  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมไทย
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
หัวข้อข่าว : บัวคืนบึงและบัวบูชา

     ขอเชิญศิษย์เก่า "ลูกชาวบัว" ทุกรุ่นร่วมงาน "บัวคืนบึง" และ "บัวบูชา" ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
หัวข้อข่าว : การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

      โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับรองคุณภาพและรายงานผลการประเมินคุณภาพของโรงเรียน (SAR) ปีการศึกษา 2560 โดยมี ผอ.ดำรง มาตี๋ และ ผอ.ชูศักดิ์ เนียมทอง ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้มาประเมินและให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาต่อไป......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมไทย
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
หัวข้อข่าว : ทำบุญประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล

      โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่นำนักเรียนทำบุญประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล วัดเจดีย์หลวงมหาราชวิหาร ระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2561 ทุกสายชั้นเป็นประจำทุกปี......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
หัวข้อข่าว : วิพากษ์หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

      ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดการวิพากษ์หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมทองกวาว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
หัวข้อข่าว : จิตตปัญญาศึกษาในองค์กร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

     โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อบรมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม โครงการวิถีโรงเรียนอนุบาลบาลเชียงใหม่ภิวัฒน์สร้างสุขเพื่อศิษย์และครอบครัวในทศวรรรษที่ 21 ก่อนเปิดภาคเรียนแรกปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ "จิตตปัญญาศึกษาในองค์กร" เพื่อพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2561 ณ อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมไทย
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
หัวข้อข่าว : สายสัมพันธ์ สายใยบัว

      "ปิ๊กอนุบาลเชียงใหม่ บ้านเฮา" งานคืนสู่เหย้าสายใยบัว ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ลงทะเบียนฐานข้อมูลศิษย์เก่าตามลิ้ง https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdivbvwW8-ougY0DL…/viewform......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา
วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
หัวข้อข่าว : สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

      สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้มอบเต็นท์ทางเดิน จำนวน 6 หลัง และเก้าอี้ จำนวน 140 ตัว (รวมเป็นเงิน 197,200 บาท) ให้กับ ทางโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของทางโรงเรียน และสาธารณประโยชน์......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ
วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
หัวข้อข่าว : Merry Christmas 2017

      โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จัดงานวันคริสต์มาส ณ บริเวณลานกีฬาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โดยมีการแสดงดนตรีเพลงวันคริสต์มาสและกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมสนุกสนานและทำกิจกรรมร่วมกัน......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558
วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรม English Day Camp ประจำปีการศึกษา 2560

     โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จัดกิจกรรม English Day Camp ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 วันที่ 26-27 ธันวาคม 2560......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมไทย
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรม เมอร์รีคริสต์มาส โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

     กิจกรรม เมอร์รีคริสต์มาส โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้

กำลังแสดงหน้าที่ 1/102 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ที่อยู่ : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เมือง เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0-5311-2333 , fax: 0-5311-2677 thephi@chiangmaiarea1.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.14.09.2558 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36