[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพุทธิโศภน

สนามสอบธรรมศึกษา โรงเรียนพุทธิโศภน เชียงใหม่ ชั้นตรี......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา

เนื่องในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอนุบาลเชี......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

Have a safe trip. ขอให้นักเรียนและคณะครูโครงการ English Program ทุกท่านเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

๒๓ ตุลา วันปิยมหาราช ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับดช.ไกร สายเพชร ป.4/8 ได้เป็นตัวแทนข......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

นายสวงษ์ ไชยยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเช......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

วันชาติจีน ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี วันที่ 1 - 7 ตุ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

ทีมบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

โครงการ English Program โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Multi ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงให......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

มุทิตาจิตแด่ครูเกษียณอายุราชการในโครงการ English Program ปร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561 นายเจตย์ สะสะรมย์ รองผ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

กิจกรรมตักบาตรทำบุญ วันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนเข้าพ......
อ่านข่าวต่อ....