[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

นายสวงษ์ ไชยยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเช......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

วันชาติจีน ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี วันที่ 1 - 7 ตุ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

ทีมบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

โครงการ English Program โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Multi ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงให......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

มุทิตาจิตแด่ครูเกษียณอายุราชการในโครงการ English Program ปร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561 นายเจตย์ สะสะรมย์ รองผ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

กิจกรรมตักบาตรทำบุญ วันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนเข้าพ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่แลกเปลี่ยนเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

การแข่งขันหุ่นยนต์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชีย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

นายสวงษ์ ไชยยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

นายโกศล ปราคำ ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชลประทานผาแตก

โรงเรียนชลประทานผาแตก ต้อนรับนักศึกษาจากประเทศจีน ใ......
อ่านข่าวต่อ....