ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 116178 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
ประชุมขี้แจงและจัดทำเอกสารการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ประชุมขี้แจงและจัดทำเอกสารการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561[1] (โดย : รุจิรา แก้วกลาง :วันที่ 03 กรกฎาคม 2561)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ประชุมขี้แจงและจัดท.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
ประชุมรับฟัง Conference โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 ประชุมรับฟัง Conference โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561[1] (โดย : รุจิรา แก้วกลาง :วันที่ 27 มิถุนายน 2561)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาคร.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
ประชุมรับฟังและดำเนินการแก้ไขข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา (e-budget) ครั้งที่1 ประชุมรับฟังและดำเนินการแก้ไขข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา (e-budget) ครั้งที่1[1] (โดย : รุจิรา แก้วกลาง :วันที่ 21 มิถุนายน 2561)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่ก.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกแบบสุ่ม
[ดูสมาชิกทั้งหมด]
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางพิฐชญาณ์ แก้วชุมพลกุล
นางพิฐชญาณ์ แก้วชุมพลกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
จารุวัลย์  วุฒิ
จารุวัลย์ วุฒิ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561[5] (เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 11 ตุลาคม 2561)
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561[5] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ :วันที่ 20 กันยายน 2561)
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561[6] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ :วันที่ 20 สิงหาคม 2561)
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561[16] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ :วันที่ 12 กรกฎาคม 2561)
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561[16] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ :วันที่ 15 มิถุนายน 2561)
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561[9] (เผยแพร่โดย : นางศรัญญา ชัยนาท :วันที่ 01 มิถุนายน 2561)
แบบ สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ประกาศคำสั่งจาก สพฐ. [ อ่านประกาศทั้งหมด ]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ