ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 50999 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
แจ้งจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 แจ้งจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 [16] (โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 21 พฤษภาคม 2557)
จะเปิดการกรอกข้อมูล ระบบ DMC (Data Management Center) เว็บไซด์ http://portal.bopp-obec.i.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แจ้งกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ (แท็บเล็ต) ปีงบประมาณ 2557 แจ้งกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ (แท็บเล็ต) ปีงบประมาณ 2557[16] (โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 21 พฤษภาคม 2557)
การกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเต.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แจ้งกรอกข้อมูลอาคาร สิ่งก่อสร้าง ปี 56 แจ้งกรอกข้อมูลอาคาร สิ่งก่อสร้าง ปี 56[2] (โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 24 ตุลาคม 2556)
http://202.143.174.14/building/index.php.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกแบบสุ่ม
[ดูสมาชิกทั้งหมด]
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นายวริทธิ์พล  บุญวงค์
นายวริทธิ์พล บุญวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นายวรวิทย์  ขาวฟอง
นายวรวิทย์ ขาวฟอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... แบบรายงานผลการติดตาม การขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปีงบประมาณ 2559[119] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 10 ตุลาคม 2559)
แบบรายงานผลการติดตาม การขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานเข.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษา เขต 36[137] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 10 ตุลาคม 2559)
แบบฟอร์มโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มสรุปรายงานผลการพัฒนาตนเองประจำปี 2558 และ 2559[152] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 09 สิงหาคม 2559)
แบบฟอร์มสรุปรายงานผลการพัฒนาตนเองประจำปี 2558 และ 2559.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558[122] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 01 สิงหาคม 2559)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รูปแบบการเขียนสรุปรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มในสังกัด สพม.36[136] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 01 สิงหาคม 2559)
รูปแบบการเขียนสรุปรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มในสั.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559[201] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 22 มิถุนายน 2559)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสารกลุ่มนโยบายและแผน[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ประกาศคำสั่งจาก สพฐ. [ อ่านประกาศทั้งหมด ]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ