ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 39148 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง[4] (โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา :วันที่ 25 ตุลาคม 2560)
ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัค.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารประกอบการฝึกอบรมครูผู้ช่วย (SS.BTC.)[4] (โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา :วันที่ 16 พฤษภาคม 2559)
สามารถดาวน์โหลดเอกสารและไฟล์ประกอบการฝึกอบรมครูผู้.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
รับสมัครศึกษาต่อสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครศึกษาต่อสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[5] (โดย : นางจิตรา ปันแก้ว :วันที่ 08 ตุลาคม 2557)
ด้วยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเปิดรับสมั.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกแบบสุ่ม
[ดูสมาชิกทั้งหมด]
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นายปริญญา  รักพ่อ
นายปริญญา รักพ่อ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางสาวสุภมาส จินะราช
นางสาวสุภมาส จินะราช
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559[4] (เผยแพร่โดย : นางจิตรา ปันแก้ว :วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560)
แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การรับสามเณรเข้าเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[21] (เผยแพร่โดย : นางจิตรา ปันแก้ว :วันที่ 29 สิงหาคม 2560)
การรับสามเณรเข้าเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560[16] (เผยแพร่โดย : นางจิตรา ปันแก้ว :วันที่ 29 สิงหาคม 2560)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ระเบียบและประกาศกระทรวงศึกษาธิการและประกาศสพฐ.ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา[19] (เผยแพร่โดย : นางจิตรา ปันแก้ว :วันที่ 29 สิงหาคม 2560)
ระเบียบและประกาศกระทรวงศึกษาธิการและประกาศสพฐ.ว่าด.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบนิเทศติดตามการจัดการเรียนรวม ประจำปี 2560[20] (เผยแพร่โดย : สุภมาส จินะราช :วันที่ 22 สิงหาคม 2560)
แบบนิเทศติดตามการจัดการเรียนรวม ประจำปี 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2560[31] (เผยแพร่โดย : จิตรา ปันแก้ว :วันที่ 26 มิถุนายน 2560)
อ้างถึงหนังสือที่ ศธ04266/ว3798 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ประกาศคำสั่งจาก สพฐ. [ อ่านประกาศทั้งหมด ]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ