ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 42133 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง[10] (โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา :วันที่ 25 ตุลาคม 2560)
ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัค.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารประกอบการฝึกอบรมครูผู้ช่วย (SS.BTC.)[31] (โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา :วันที่ 16 พฤษภาคม 2559)
สามารถดาวน์โหลดเอกสารและไฟล์ประกอบการฝึกอบรมครูผู้.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
รับสมัครศึกษาต่อสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครศึกษาต่อสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[10] (โดย : นางจิตรา ปันแก้ว :วันที่ 08 ตุลาคม 2557)
ด้วยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเปิดรับสมั.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกแบบสุ่ม
[ดูสมาชิกทั้งหมด]
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางจิตรา ปันแก้ว
นางจิตรา ปันแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นายเรืองชัย ตามรภาค
นายเรืองชัย ตามรภาค
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... ขั้นตอนการขอรับบริการงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา[6] (เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 26 มิถุนายน 2561)
ขั้นตอนการขอรับบริการงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ขั้นตอนการขอรับบริการงานของกลุ่มนโยบายและแผน[3] (เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 26 มิถุนายน 2561)
ขั้นตอนการขอรับบริการงานของกลุ่มนโยบายและแผน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ขั้นตอนการขอรับบริการงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล[4] (เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 26 มิถุนายน 2561)
ขั้นตอนการขอรับบริการงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ประจำปี 2561[10] (เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 11 มิถุนายน 2561)
คู่มือโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (กิจกรรมที่ 7-9)[20] (เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 05 มิถุนายน 2561)
สำนักงานนวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ได้จัดทำเอกสารแน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ทุนการศึกษา[50] (เผยแพร่โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา :วันที่ 20 มีนาคม 2561)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ทุนการศึกษา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ประกาศคำสั่งจาก สพฐ. [ อ่านประกาศทั้งหมด ]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ