[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 135467  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : “ผอ.สพม.36 ติดตามการอบรมคูปองครู 2 หลักสูตร”
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ติดตามการอบรมพัฒนาคูปองครูรูปแบบครบวงจร 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 MOU. จีนสร้างโอกาสการศึกษาให้นักเรียน
     วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) นำคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.36 ในจังหวัดเชียงราย...ไปลงน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมติดตามการใช้หลักสูตร (ฉบับปรับปรุง 2560)
     นางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมทีมงานศึกษานิเทศก์ จัดประชุมติดตามการใช้หลักสูตร (ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การนิเทศ ติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของ สพฐ.
     วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ, นางชมภูนุช เดชปัญญา ศึกษานิเทศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2561
     นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference รายการ “พุธเช้า...ข่า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : คณะ สพม.36 วางพวงหรีดเคารพศพ...
     วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำคณะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : แสดงความยินดีกับพ่อเมืองเชียงราย
     วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 , นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.เช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ชื่นชมผลงานที่สร้างสรรค์แม่เจดีย์วิทยาคม
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าเยี่ยมชื่นชมให้กำลังใจผลงานของนักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ที่สร้างสรรค์และพัฒนา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมการพิจารณาอนุญาตเป็นโรงเรียนประจำพักนอน
     วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมการพิจารณาอนุญาตเป็นโรงเรียนประจำพักนอน ปีการศึ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ตรวจติดตามหลักสูตรคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการชั้นเรียนยุคดิจิตอล
     วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ไปตรวจติดตามหลักสูตรคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการชั้นเรียนยุคดิจิตอล ( Classroom Management in Digital Era......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ตรวจติดตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ…
     วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ไปตรวจติดตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ...หลักสูตรพัฒนาครูเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 รับมอบหนังสือให้กับห้องสมุด....
     วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นตัวแทนของ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ กศน.มอบหนังสือให้กับห้องสม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : เตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 68
     วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุม/วางแผนเพื่อจัดทำหนังสืออ่านเพิ่มเติม
     วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36ประชุม/วางแผนเพื่อจัดทำหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีถวายพระพรฯ และพิธีเกียรติยศประดับดวงตราสัญลักษณ์โรงเรียนให้แก่นักเรียน
     วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายพระพร ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/80 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36