คลิกอ่านข่าวต่อ....

อาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561
“ผอ.สพม.36 ติดตามการอบรมคูปองครู 2 หลักสูตร”
นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ติดตามการอบรมพัฒนาคูปองครูรูปแบบครบวงจร 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย และ หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียน ณ โรงแรมอินคำ อ.เมือง จ.เชียงราย
อ่านข่าวต่อ....

คลิกอ่านข่าวต่อ....

อาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561
สพม.36 MOU. จีนสร้างโอกาสการศึกษาให้นักเรียน
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) นำคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.36 ในจังหวัดเชียงราย...ไปลงนามในบันทึกความร่วมมือกับ 5 มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ 1.Youjiang Medical University 2 .Guangxi University 3.Guangxi Teacher University 4.Baise University 5.Guangxi University For Nationalities....เพื่อขอรับทุนและขอโควต้า ให้นักเรียนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะคณะแพทย์ศาสตร์ , กา
อ่านข่าวต่อ....