คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
การอบรมผู้ช่วยตัดสินกรีฑา การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์"
ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้ช่วยตัดสินกรีฑา ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์" โดยมี พลตรีอาณัติ รัตนพล ผู้แทนสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยและวิทยากรฯ มาร่วมให้ความรู้ และเทคนิคการตัดสินต่างๆ ณ ห้องประชุมโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวั
อ่านข่าวต่อ....

คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ผอ.สพม.36 เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดเชียงราย...
อ่านข่าวต่อ....