คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561
สพม.31 เข้าศึกษาดูการบริหารงานสำนักงานเขตฯ
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา) ที่เข้าศึกษาดูการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่เป็นเลิศ ด้านการบริหารงานวิชาการ, การบริหารงานงบประมาณ, การบริหารงานด้านบุคคล และการบริหารงานด้านบริหารทั่วไป......
อ่านข่าวต่อ....

คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561
อบรมการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี
วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้จัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี (Design and Technology) และวิชาวิทยาการคำนวณ (Computing Science) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสา
อ่านข่าวต่อ....