ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 610191  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษา

     วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ดร.ปิ่นทอง ใจสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษา ณ เดอะฟิลด์ แอนิมอลดรีม สวนสัตว์เปิดใหม่ และ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคลองบางปู
หัวข้อข่าว : โรงเรียนคลองบางปู จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

      โรงเรียนคลองบางปู จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีขึ้น ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือริมน้ำ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี นายอานุ ช้างกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ

     วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทยจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันชาติขึ้นโดยมี นางปิ่นทอง ใจสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย คณะครู นักเรียนและผู้ปกค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : พิธีวางพวงมาลา วันวชิราวุธ

     เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ตัวแทนผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ นางสายตา ตันสุน และคณะผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องจากเป็น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรม ห้างาม โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์

     เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ โดยนายนพดล อารมณ์สุขโข ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูได้ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 งาม เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ลักษณะนิสัย ของนักเรียนโร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมประดิษฐ์กระทง

     เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2560 โรงเรียนดรุณรัตน์ได้จัดกิจกรรมทำกระทงโดยมีคณะครู และนักเรียนร่วมกันทำกระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ และเป็นอาหารปลา เพื่อร่วมสืบสารวัฒนธรรม ประเพณีของคนไท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดรุณรัตน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2560

     เมื่อ วันที่ 12 พ.ย. 2560 โรงเรียนดรุณรัตน์ ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 โดยมี นางผ่องศรี รัตนสถิตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวถึงผลการเรียนของนักเรียนในภาคเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล)
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

     เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 โดยนายธวัช โพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล) ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำภาคเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

     เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ โดยผู้บริหาร นายนพดล อารมณ์สุขโข ผู้อำนวยการฯ หัวหน้างานฯ คณะครู ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนสอบธรรมศึกษาประจำปี 2560

     เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5-6 สอบธรรมะศึกษา ชั้นตรี-โท ณ สนามหลวงสอบธรรมะ โรงเรียนวัดชมนิมิต (มลธิดา : ภาพ/ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันลอยกระทง

     วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทยจัดกิจกรรมวันลอยกระทง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งทำกระทงและร่วมรำวง กิจกรรมวันลอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
หัวข้อข่าว : งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

     เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ อ.พระประแดง ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณ คือ คุณครูชุติมา เหมือนทัพ หัวหน้างานบุค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน

     วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง ได้จัดโครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 โดยมีท่าน สจ.ชนะ หงวนงามศรี เป็นประธานในการเปิดกิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : ตลาดนัดสุจริต พิชิตความจน

     วัน อังคาร ที่ 5 กันยายน 2560 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรม “ตลาดนัดสุจริต พิชิตความจน” ซึ่งมี นางจตุพร สาระภาพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุงเป็นประธานในการเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : ว.ร.บ.พัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันอาเซียน

     วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ฝ่ายบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดบูรณาการอาเซียน " ว.ร.บ.พัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันอาเซียน " โดยมีฐานให้ความรู้นักเรียนในทั้งห......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/283 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92 Fax 0-2371-6085 อีเมล์ itec.sp1@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36